برگذاری دوره های جدید اموزشگاه گوهر پژوه

مشاوره در مراقبت ، پوست ، مو ، زیبایی و تناسب اندام

سرفصل ها ؛
استریل کردن وسایل قبل از شروع کار الیه برداری پوست
مشاوره با مراجعه کننده رفع خطوط سطحی پوست صورت (تزریق فیلر)
آنالیز پوست رفع خطوط عمقی پوست صورت (تزریق بوتاکس)
آماده سازی پوست مراجعه کننده ترمیم مو
هیدراتاسیون پوست خشک رفع موهای زائد
پاکسازی پوست چرب رفع زائده های پوستی
رفع اسکارهای پوستی رفع چاقی های موضعی و غیر موضعی
رفع پیگمانتاسیون های پوستی