مدرک معتبر پوست و مو

مدرک بین المللی پوست و مو

مدرک معتبر Skin care

 

از مزایای مدرک سازمان فنی و حرفه ای، بین المللی بودن آنها است و دلیل آن عضویت ایران در سازمان بین المللی کار ILO می باشد، بنابراین مدارک

کسب شده قابل تایید و ترجمه در دادگستری و نیز قابل پذیرش و کاربرد در کشورهای عضو سازمان بین المللی کار می باشد.

در ادامه لینک رسمی سازمان بین المللی کار که در آن اسامی کشورهای تحت پوشش آن که مدارکشان دارای اعتبار می باشد ذکر شده است :

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm 

کارآموزان پس از گذراندن دوره های مراقبت پوست و مو و زیبایی و غیره در آموزشگاه گوهرپژوه و کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون ها از طرف

سازمان فنی و حرفه ای کشور علاوه بر گواهینامه مهارت، یک کارت هوشمند نیز اخذ می نمایند که در تمام کشورهایی که در لینک بالا ذکر شده است،

معتبر و مورد قبول می باشند.

 

نمونه هایی از مدرک پوست و مو و زیبایی و تناسب اندام که کارآموزان عزیز آموزشگاه گوهرپژوه پس از قبولی در آزمون از سازمان فنی و حرفه ای اخذ نموده اند:

certificate مدرک فنی و حرفه ای

 

مدرک پوست و موgov3