آموزش ماساژ تایلندی  

 

 

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ تایلندی

 

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ تایلندی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ تایلندی سنتی، آماده سازی اتاق و ماساژیست، آماده سازی مراجعه كننده، اجرای تكنیک ها و انجام ماساژ تایلندی برآید و با استاندارد كاربر ماساژ درارتباط است.

 

 

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

 

 

تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :

فردی است كه با استفاده از یک سری از حركات خاص و با ترتیب پیچیده ای از كشش و فشار بر بافت های بدن و مهارت در پیچاندن عضلات و مفاصل در جهت تاثیر بر سیستم عصبی عضلانی و مفاصل و گردش خون با هدف افزایش تعادل جسمی و دامنه حركتی مفاصل و رفع تنش و گرفتاری های عصبی عضلانی، به رفع خستگی های جسمی و روحی كمک می كند.

 

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) :

Thai Massage

 

 

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

كاربر ماساژ

 

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ تایلندی

2- آماده سازی اتاق و ماساژیست

3- آماده سازی مراجعه كننده

4- اجرای تكنیک های ماساژ تایلندی

5- انجام ماساژ تایلندی