دوره جامع پوست و موبرگزاری دوره جامع پوست و مو و لیزر از 7 الی 10 شهریور ماه 1398 در آموزشگاه گوهرپژوه

اعطای مدرک معتبر و بین المللی ( قابل ترجمه ) در انتهای دوره پس از طی گذراندن آزمون های تئوری و عملی

 

شامل توانایی های زیر در دوره لیزر می باشد:

1- پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی در محیط كار لیزر

2- پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی در محیط كار لیزر

3- پیشگیری از عوامل زیان آور بیولوژیكی در محیط كار لیزر

4- پیشگیری از عوامل زیان آور روحی و روانی در محیط كار لیزر

5- رعایت ارگونومی در محیط كار لیزر

6- استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار لیزر

7- آماده سازی محیط كاربری لیزر

8- پیش بینی و پیشگیری از خطرات لیزر

9- كمك های اولیه

10- اطفا حریق

11- رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار لیزر

 

و شامل توانایی های زیر در دوره جامع پوست و مو :

1- استريل كردن وسايل قبل از شروع كار

2- مشاوره با مراجعه كننده

3- آناليز پوست

4- آماده سازی پوست مراجعه كننده

5- هيدراتاسيون پوست خشک

6- پاكسازی پوست چرب

7- رفع اسكارهای پوستی

8- رفع پيگمانتاسيون های پوستی

9- لايه برداری پوست

10- رفع خطوط سطحی پوست صورت

11- رفع خطوط عمقی پوست صورت

12- ترميم مو

13- رفع موهای زايد

14- رفع زائده های پوستی

15- رفع چاقی های موضعی و غير موضعی

حداقل تحصیلات لازم برای ثبت نام : برای ثبت نام تمام رشته های فوق دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی می باشد.

پس از طی کردن دوره فشرده تئوری و دوره تکمیلی بعدی و کسب مهارت (کارورزی) کافی، یک ماه و نیم الی دو ماه بعد جهت انجام آزمون تئوری به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده و بعد از کسب حد نصاب نمرات در آزمون های تئوری و عملی کارآموزان موفق به اخذ مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای می شوند.

با توجه به محدود بودن ظرفیت کارآموزان هر دوره اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.