دوره جامع مراقبت پوست

برگزاری دوره جامع مراقبت پوست و لیزر –  از 29 تیر ماه الی 1 مرداد ماه 1398

اعطای مدرک معتبر و بین المللی در انتهای دوره پس از طی آزمون تئوری و عملی

شامل توانایی های ذیل در دوره لیزر:

1- پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی در محیط كار لیزر

2- پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی در محیط كار لیزر

3- پیشگیری از عوامل زیان آور بیولوژیكی در محیط كار لیزر

4- پیشگیری از عوامل زیان آور روحی و روانی در محیط كار لیزر

5- رعایت ارگونومی در محیط كار لیزر

6- استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار لیزر

7- آماده سازی محیط كاربری لیزر

8- پیش بینی و پیشگیری از خطرات لیزر

9- كمك های اولیه

10- اطفا حریق

11- رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار لیزر

شامل توانایی های ذیل در دوره جامع مراقبت پوست :

1- استريل كردن وسايل قبل از شروع كار

2- مشاوره با مراجعه كننده

3- آناليز پوست

4- آماده سازی پوست مراجعه كننده

5- هيدراتاسيون پوست خشک

6- پاكسازی پوست چرب

7- رفع اسكارهای پوستی

8- رفع پيگمانتاسيون های پوستی

9- لايه برداری پوست

10- رفع خطوط سطحی پوست صورت

11- رفع خطوط عمقی پوست صورت

12- ترميم مو

13- رفع موهای زايد

14- رفع زائده های پوستی

15- رفع چاقی های موضعی و غير موضعی

حداقل مدرک تحصیلی موردنیازبرای ثبت نام : برای ثبت نام تمام رشته های فوق دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.

پس از طی دوره فشرده تئوری و دوره تکمیلی بعدی و کسب مهارت (کارورزی) کافی، یکماه و نیم تا دو ماه بعد جهت انجام آزمون تئوری به سازمان فنی و حرفه ای معرفی و بعد از کسب حدنصاب نمرات در آزمون های تئوری و عملی کارآموزان موفق به اخذ مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای می گردند.

با توجه به محدود بودن ظرفیت کارآموزان هر دوره اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.