نام استاندارد آموزش شغل :

کاربر ماساژ

شرح استاندارد دوره آموزش ماساژ :

آموزش ماساژ استانداردی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت ، ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ ، برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار ، آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور و به کارگیری ساختار و نحوه قرارگیری آناتومی و عملکرد و رفتار فیزیولوژی اندام ، موارد منع استفاده از انجام ماساژ و اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن و انجام ماساژ موضعی و عمومی بدن برآید.

 

حداقل میزان تحصیلات لازم برای گذراندن این دوره : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :

فردی است که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن جهت تأثیر بر سیستم عصبی ، عضالنی ، پوست ، مفاصل و گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی ، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) :

Massage

 

شامل:

1- رعایت موارد بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی در محل انجام ماساژ

2- ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ و به کارگیری دستورالعمل های بیومکانیکی و ارگونومی ( مهندسی انسانی )

3- برقراری ارتباط مؤثر و مطلوب در محیط کار و رعایت اخلاق حرفه ای

4- آمادگی ذهنی و جسمانی کاربر ( ماساژور ) و توسعه و حفظ آن

5- به کارگیری ساختار و نحوه قرارگیری ( آناتومی ) و عملکرد و رفتار ( فیزیولوژی ) اندام ها

6- کاربرد متدها و سبک ها ، ممنوعیت ها ، موارد منع استفاده و تأثیرات انجام ماساژ بر روی بدن

7- اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن

8- انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن

مطالب مرتبط:

آموزش ماساژ سوئدی  آموزش ماساژ شیاتسو  آموزش ماساژ سنگ  آموزش ماساژ ایرانی