برگزاری کلاس آنلاین 22 تا 25 آذر 99

برگزاری کلاس آنلاین 22 تا 25 آذر 99 (لیزر – کاربر تجهیزات لاغری)

کلاس آنلاین لیزر 22 تا 25 آذر هر روز از ساعت 11:00 صبح الی 13:00 برگزار میگردد.

کلاس آنلاین کاربر تجهیزات لاغری 22 تا 25 آذر هر روز از ساعت 15:00 الی 17:00 برگزار خواهد شد.