دوره تکنسین داروخانه

برگزاری دوره تکنسین داروخانه (دستیار قفسه چینی دارو)  –  شروع از 10 تیر ماه 1398

اعطای مدرک معتبر و بین المللی در انتهای دوره پس از طی آزمون تئوری و عملی

معرفی به داروخانه جهت کارورزی

شامل توانایی های ذیل:

1- آماده کردن محیط کار

2- خواندن لاتین داروها

3- تجزیه و تحلیل اشکال دارویی و تاریخ انقضا داروها

4- ساماندهی و نگهداری دارو در داروخانه و انبار دارویی

5- اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های شغلی

6- فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و ملزومات پزشکی

7- ارائه گزارش های کاری به مدیریت داروخانه

8- توانایی کار با نرم افزارهای مرسوم در داروخانه

حداقل مدرک تحصیلی موردنیازبرای ثبت نام :

برای ثبت نام تمام رشته های فوق دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.

پس از طی دوره فشرده تئوری و دوره تکمیلی بعدی و کسب مهارت (کارورزی) کافی، یکماه و نیم تا دو ماه بعد جهت انجام آزمون تئوری به سازمان فنی و حرفه ای معرفی و بعد از کسب حدنصاب نمرات در آزمون های تئوری و عملی کارآموزان موفق به اخذ مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای می گردند.

با توجه به محدود بودن ظرفیت کارآموزان هر دوره اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.