نام دوره :

انجام امداد و کمک های اولیه

شرح دوره آموزشی :

انجام عملیات کمک های اولیه شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که با کارهایی از قبیل ارزیابی مصدوم ، احیاء قلبی – ریوی ، کنترل شکستگی و آسیب های عضلانی و آتل بندی ، جلوگیری از خونریزی و بانداژ کردن زخم در ارتباط می باشد.

حداقل میزان تحصیلات : پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)
حداقل توانایی جسمی : توانایی استفاده از دو دست و سلامت کامل روانی
مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد

تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :
اقدامات اولیه ساده در جهت حفظ جان مصدوم که مانع از مرگ و یا بدتر شدن اوضاع مصدوم و کاهش عوارض ناشی از آسیب تا رسیدن نیروی امدادی گردد.

اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) :
– First Aid Operations

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :
– امدادگر حوادث

شامل :

– ارزیابی مصدوم
– احیاء قلبی – ریوی
– کنترل شکستگی و آسیب های عضلانی و آتل بندی
– جلوگیری از خونریزی و بانداژ کردن زخم

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره های آموزشی می توانید با مشاورین آموزشگاه گوهرپژوه تماس حاصل نمایید.

 

مطالب مرتبط :

آموزش کرم  آموزش مراقبت پوست  آموزش ماساژ