دوره جامع مراقبت پوست ، زیبایی ، لیزر 5 الی 8 اردیبهشت ماه 1398

 

 ویژه پزشکان و پیراپزشکان ، عموم (اپراتور)

 

شرایط ویژه ثبت نام (پرداخت اقساط)

 

که شامل استانداردهای زیر می باشد :

 

1 - مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها

 

2 - کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام

 

3 - رعایت الزامات سلامتی بهداشت و ایمنی کار با لیزر پوست و مو

 

4 - مشاوره مراقبت پوست، مو و زیبایی

 

- تمام رشته های فوق مناسب جامعه پزشکی و پیراپزشکی می باشد.

- پزشکان محترم علاوه بر سه استاندارد فوق امکان ثبت نام در استاندارد مشاوره پوست و مو، زیبایی و تناسب اندام را نیز دارند.

- با توجه به محدود بودن ظرفیت کارآموزان هر دوره اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.

 

توجه شود که حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت ثبت نام در استانداردهای دوره Skin Care به شرح ذیل می باشد:

 

1 - مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها --> دیپلم

 

2- کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام --> فوق دیپلم حرفه های مرتبط با پزشکی ( پیراپزشک )

 

3- رعایت الزامات سلامتی بهداشت و ایمنی کار با لیزر پوست و مو (HSE Laser) --> فوق دیپلم حرفه های مرتبط با پزشکی ( پیراپزشک )

 

4- مشاوره مراقبت پوست و مو و زیبایی --> پزشک