برگزاری آزمون عملی سه دوره اول در تمام استانداردها مورخ 31 مرداد 95

 

روز یکشنبه مورخ 95/5/31 ساعت 9 صبح آزمون عملی استانداردهای مشاوره محصولات بهداشتی و کرم ها و تجهیزات زیبایی و تناسب اندام و الزامات

سلامتی و بهداشت و ایمنی کار با لیزر مربوط به کارآموزان دوره های اول تا سوم که نتایج آزمون تئوری آنها اعلام شده است با حضور ناظر رسمی سازمان

فنی و حرفه ای در محل آموزشگاه گوهرپژوه برگزار خواهد شد.

 

آزمون توسط مربیان دوره ها، خانم دکتر قاسمی، خانم دکتر نیک نامی، خانم البرزی و دکتر علی حبیبی اخذ می گردد.

 

کسب حداقل نمره 70 از 100 برای پشت سر گذاشتن این آزمون الزامی است.

 

کارآموزان عزیز توجه نمایند که به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.

 

 با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان