تاریخ آزمون هماهنگ لیزر سازمان فنی و حرفه ای در کل کشور مورخ 29 تیر 95 می باشد.

امتحان به صورت مکتوب بوده و در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات ممکن است به صورت آنلاین برگزار شود.

آزمون عملی حدود یک ماه پس از آزمون تئوری برگزار می گردد.

همانند آزمون های قبل جهت تسهیل امورات اداری، کارت ورود به جلسه توسط آموزشگاه دریافت و بصورت حضوری روز قبل آزمون در اختیار شما

عزیزان گذاشته خواهد شد.

نتایج آزمون و نمرات به صورت پیامک از طرف آموزشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان