شرح استاندارد آموزش ماساژ شیاتسو :

آموزش ماساژ شیاتسو (فشاری) شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ شیاتسو ( فشاری ) ، آماده سازی اتاق و لوازم کار ماساژیست ، آماده سازی مراجعه کننده ، اجرای تکنیک های ماساژ شیاتسو ( فشاری ) و انجام ماساژ شیاتسو (فشاری) به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

حداقل توانايی جسمی و ذهنی : سلامت کامل روانی، نداشتن مشکلات تنفسی و پوستی و کار با دو دست

مهارت های پيش نياز : کاربر ماساژ

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

شیاتسو ، لغت ژاپنی به معنای فشار با انگشتان است که هدف آن ایجاد تعادل جسمانی ، رفع خستگی ها و آزاد سازی انرژی بدن است. شیاتسو در تایلند به معنای تای یوگا خوانده می شود. در شیاتسو از فشار انگشتان دست و آرنج و وزن خود فرد برای تحریک کانالهای انرژی داخل بدن و جاری سازی انرژی جوانی استفاده می شود. در حال حاضر شیاتسو به عنوان یک روش تسکین درد ، رفع خستگی و حتی شاداب سازی جسم و روح در بسیاری از خانواده های شرقی و غربی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی) :

Shiatsu Massage

 

مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

کاربر ماساژ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ شیاتسو ( فشاری)

2- آماده سازی اتاق و لوازم کار ماساژیست

3- آماده سازی مراجعه کننده

4- اجرای تکنیک های ماساژ شیاتسو ( فشاری)

5- انجام ماساژ شیاتسو ( فشاری)

مطالب مرتبط:

آموزش ماساژ آموزش ماساژ هربال  آموزش ماساژ ایرانی  آموزش ماساژ سوئدی  آموزش ماساژ رفلکسولوژی