شرح استاندارد آموزش ماساژ سنگ :

آموزش ماساژ سنگ شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ با سنگ ، آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم ماساژ ، رعایت اصول بهداشتی و توانایی کار با دستگاه گرم کن و دستگاه فریز، آماده سازی مراجعه کننده واجرای روش ها و تکنیک ها و انجام ماساژ کامل بدن با سنگ به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

 

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

حداقل توانايی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و کار با دو دست

مهارت های پيش نياز : کاربر ماساژ

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است که با استفاده از حرکات و مهارت های دستی و نیز استفاده از سنگ های آتشفشانی ، سالت ، سنگ مرمر و سنگ های بازالتی که در دستگاه گرم گن مخصوص سنگ (به وسیله آب) حرارت دیده و تعدادی از آنها با دستگاه فریز سرد می شود بدن را ماساژ می دهد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی) :

Stone Massage

 

مهم ترين استاندارد ها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

کاربر ماساژ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ با سنگ

2- آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار

3- کار با دستگاه گرم کن و دستگاه فریز سنگ

4- آماده سازی مراجعه کننده

5- اجرای تکنیک های ماساژ با سنگ

6- انجام ماساژ با سنگ

مطالب مرتبط :

آموزش ماساژ  آموزش ماساژ هربال  آموزش ماساژ سوئدی  آموزش ماساژ آروماتراپی