شرح استاندارد آموزش ماساژ رفلکسولوژی :

آموزش ماساژ رفلکسولوژی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ رفلکسولوژی ، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ رفلکسولوژی ، آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار ، آماده سازی مراجعه کننده ، اجرای تکنیک های گرم کردن ، اجرای تکنیک های ماساژ رفلکسولوژی و انجام ماساژ رفلکسولوژی برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانايی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی ، نداشتن مشکلات تنفسی و پوستی و کار با دو دست

مهارت های پيش نياز : کاربر ماساژ

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است که با وارد آوردن فشارعمیق به کمک سر انگشت شست دست و دیگر انگشتان به نواحی خاصی از دست ها و پاها ، که به آن نقاط بازتابی گویند ، جهت آگاهی از میزان درد و حساسیت به تشخیص ماساژیست کمک می کند تا به وجود مشکل در قسمت های مختلف بدن پی ببرد. علاوه بر این اعمال فشار به مناطق خاص روی دست و پا انتشار انرژی مسدود شده در بدن ، افزایش گردش خون و انتشار هورمون هایی نظیر اندورفین در بدن را به همراه دارد و سبب حفظ تعادل متابولیکی کامل برای رسیدن به بالاترین حد سلامتی می گردد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Reflexology Massage

 

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

کاربر ماساژ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ رفلکسولوژی

2- به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ رفلکسولوژی

3- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار

4- آماده سازی مراجعه کننده

5- اجرای تکنیک های گرم کردن

6- اجرای تکنیک های ماساژ رفلکسولوژی

7- انجام ماساژ رفلکسولوژی

مطالب مرتبط :

آموزش ماساژ  آموزش ماساژ ایرانی آموزش ماساژ بافت عمقی   آموزش ماساژ سنگ