شرح استاندارد آموزش ماساژ بافت عمقی :

آموزش ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ بافت عمقی ( دیپ تیشو ) ، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) ، آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار ، آماده سازی مراجعه کننده ، اجرای تکنیک ها و انجام ماساژ بافت عمقی ( دیپ تیشو ) به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانايی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی ، تنفسی ، دستگاه قلب و عروق و آمادگی بدنی بالا

مهارت های پيش نياز : کاربر ماساژ

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است که با استفاده از حرکات و مهارت های دستی و ماساژی عمیق و محکم به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن و عمق عضلات ، جهت تاثیر بر سیستم عصبی ، عضلانی ، پوست ، مفاصل و گردش خون ، حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی ، گرفتگی های مزمن و شدید عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Deep Tissue Massage

 

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

کاربر ماساژ

 

شامل:

1-تجزیه و تحلیل ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو )

2- به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)

3- آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار

4- آماده سازی مراجعه کننده

5- اجرای تکنیک های ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)

6- انجام ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو )

مطالب مرتبط :

آموزش ماساژ  آموزش ماساژ سوئدی  آموزش ماساژ ایرانی  آموزش ماساژ شیاتسو